PRO-TEC MRG Premium / Plus / X

Inovatīvs, progresīvs produkts profesionālai eļļas un smērvielu cirkulācijas sistēmu tīrīšanai, kam seko atstrādātās eļļas atsūknēšana un pamatīga visas degvielas sistēmas tīrīšana sākot no tvertnes līdz pat sadegšanas kamerām, veicot to visu vienā darba paņēmienā. Visu tīrīšanas procesu vada un kontrolē mikroprocesori. Tā laikā tiek kontrolēta eļļas temperatūra, eļļas viskozitāte, precīzi dozētā tīrīšanas šķidruma pievie-nošana un pilnīga atstrādātās eļļas atsūknēšana. Izman-tojams gan benzīna dzinējiem, gan dīzeļdzinējiem. Izmanto-jama gan kā mobila, gan kā stacionāra ierīce ar barošanas spriegumu 12 vai 220 V.

 

Iepakojuma izmēri

MRG Premium, Art. Nr.: 4011

MRG Premium Plus, Art. Nr.: 4012

MRG Premium Plus X, Art. Nr.: 4013