PRO-TEC Clear Flow

Tiek izmantots, lai uz ilgu laiku attīrītu netīras un ar sveķu nogulsnēm aizsērējušas sprauslas, iesmidzināšanas vārstus un iesmidzināšanas sūkņus. Attīra nogulsnēm sadegšanas kameru, virzuļa pamatnes un liesmu joslu. Bez tam tiek paliekoši likvidētas problēmas, kas saistītas ar koksēšanās nogulsnēm ieplūdes un izplūdes vārstos. Komponenti ar augstu eļļošanas efekti-vitāti pasargā visu agregātu izmantošanas laikā.

 

Iepakojuma izmēri

Art. Nr.: 4003